fbpx

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Milieu Control NL - Specialisten in asbestverwijdering

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De regeling voor het verwijderen van asbest is speciaal gericht op particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Subsidieaanvragen beoordeelt in 2017
Subsidieaanvragen die RVO.nl in 2016 ontvangen heeft worden automatisch doorgezet naar januari 2017. Er is dan namelijk weer een nieuw budget beschikbaar. De aanvragen worden dan ook in het begin van 2017 beoordeelt. Voldoet u aan de subsidievoorwaarden, dan wordt u daarna uitbetaald.

Voor wie is de subsidie?
Subsidie kunt u alleen aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaald voor het verwijderen van de asbest. De subsidie aanvrager moet ook de persoon zijn op de factuur.

Regeling loopt tot eind 2019
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2019. De aanvraag moet dan voor 17:00 uur binnen zijn bij de RVO. Let op, uw aanvraag moet ingediend zijn binnen 6 maanden na verwijderen van de asbest. Zorg er altijd voor dat uw aanvraag volledig is. Binnen een termijn van 13 weken na de aanvraag ontvangt u schriftelijk bericht of uw aanvraag wordt toegekend. Aanvragen kunnen worden gedaan via mijn.rvo.nl.

Hoe hoog is het subsidiebedrag?
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Subsidiebudget
Voor 2016 is een budget van €15 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.