fbpx

Het SC-530 certificaat voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Het SC-530 certificaat voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Als u asbest in of op uw woning heeft ontdekt kunt u het asbest het best laten verwijderen door een bedrijf die daar gespecialiseerd in is. Kleine hoeveelheden mag u ook zelf weghalen, maar het zelf weghalen van asbest kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Bedrijven die asbest verwijderen doen dit op een veilige en professionele manier zonder dat er vezels vrijkomen. Maar hoe weet u wanneer een bedrijf gecertificeerd is om asbest te verwijderen? Het SC-530 certificaat geeft aan dat het bedrijf aan de eisen voldoet en asbest mag verwijderen tot risicoklasse 2A. Bedrijven zonder het SC-530 certificaat mogen geen asbest verwijderen, het is zelfs strafbaar. Wanneer de regels worden overtreden komen er hoge boetes bij kijken. Asbest mag alleen verwijderd worden door bedrijven met een SC-530 certificaat. In 2017 heeft het certificaat een andere naam gekregen namelijk het Procescertificaat Asbestverwijdering. Het certificaat is te behalen door de SC-530 cursus te volgen en deze te behalen.

De cursus volgen en het certificaat behalen

Bedrijven hebben dus een SC-530 of te wel het Procescertificaat Asbestverwijdering nodig om het asbest te mogen verwijderen. Wanneer een bedrijf een SC-530 certificaat heeft voldoen zij aan de wettelijk eisen bij asbestverwijdering. Het certificaat is te behalen door de SC-530 cursus te volgen en deze cursus te halen. Om de cursus te halen moet het asbest zorgvuldig worden weggehaald en moeten alle regels van het verwijderen van asbest precies gevolgd worden. Ook moet het bedrijf weten wat ze moeten doen in geval van vrijgekomen asbest. Er wordt vooral gelet op de veiligheid tijdens de cursus, maar ook op de manier van het weghalen van asbest. Er zijn verschillende risicoklasse waar bij elke klasse anders moet worden gewerkt. Het ligt vaak aan de plek vaar het asbest zich bevindt. Als het asbest in de buitenlucht bevindt moet er anders worden gewerkt dat in de binnenlucht. De regels bij het verwijderen van asbest zijn voor bedrijven strenger dan voor particulieren. Dat komt omdat particulieren aan minder risico’s worden blootgesteld dan bedrijven. Het asbest moet systematisch worden verwijderd en in een container worden verzameld. De container wordt goed afgesloten, zodat er geen schadelijk stoffen vrijkomen.

Milieu-control gecertificeerd bedrijf

Het is verstandig om een gecertificeerd bedrijf in te huren om het asbest te laten verwijderen. Milieu Control NL heeft de benodigde certificaten voor het verwijderen van asbest maar ook voor asbestinventarisatie. Wij hebben als bedrijf jarenlange ervaring en werken volgens de richtlijnen en certificering die wettelijk is vastgesteld. Wij geven u graag advies over asbestinventarisatie, asbestsanering en bedenken de goedkoopste en snelste oplossing om het asbest te verwijderen. Voor vragen kunt u ons altijd bereiken. Wij staan u graag te woord.