fbpx

De geschiedenis van asbest

Milieu Control asbestinventarisatie Utrecht

De geschiedenis van asbest

Asbest is al duizenden jaren in omloop, de oude Egyptenaren maakten er al gebruik van, zij gebruikten asbestdoeken bij het mummificeren. Later werd asbest voor steeds meer doeleinden gebruikt. Zo werd asbest ook al jarenlang gebruikt voor in de bouw, dit doordat asbest duurzaam was en de lage prijs van asbest sprak mensen ook aan. Daarnaast was asbest ook nog eens brandwerend en had een isolerende werking, er zijn dus veel daken met asbest gemaakt. In de 19e eeuw werd asbest op grote schaal gebruikt in Europa en dit werd ook gelijk voor de huizenbouw ingezet. Het was dus een goedkope stof en was geschikt voor diverse doeleinden. Toch waren vooral bouwvakkers zich er wel van bewust dat asbest toch niet zo veilig was. Asbest is namelijk erg schadelijk voor de gezondheid, maar daar deden ze eerst nog niks op uit.

Vanaf wanneer werd het gebruik van asbest verboden?

U vraagt zich misschien wel af, als mensen wisten dat het schadelijk was, waarom verbieden ze het dan niet gelijk. Ja, dat is een goede vraag, het bracht zoveel voordelen met zich mee dat veel mensen de nadelen er niet zo van inzagen en daarnaast was er ook nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. Aan het eind van de jaren ’80 nam het gebruik van asbest af en vanaf 1 juli 1993 werd het bewerken en gebruiken van asbest verboden. Veel huizen die voor dit jaar gebouwd zijn bevatten asbesthoudend materiaal en nog lang niet al het asbest is verwijderd. In 2015 heeft de rijksoverheid bepaald dat vanaf 2024 asbestdaken verboden zijn. Het is dus de bedoeling dat alle asbestdaken worden verwijderd voor 2024 en het liefst natuurlijk zo snel mogelijk.

Asbestdaken komen vooral voor bij bedrijfshallen, stallen, loodsen, schuren, maar ook bij woningen komen asbestdaken nog voor. Als een gebouw of woning een asbesthoudend dak bevat, dan is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de asbestsanering. Vanaf 2016 is er 75 miljoen euro ter beschikking gesteld aan subsidie om het verwijderen van asbest te ondersteunen. Bijna driekwart van de asbestdaken zitten bij boerenbedrijven. Daarnaast zijn er ook nog veel asbestdaken te vinden bij particulieren, hierbij kunt u denken aan tuinhuisjes, schuren en garages.

Asbest op een veilige manier laten verwijderen

Als uw woning asbest bevat kunt u dit maar beter zo snel mogelijk weg laten halen om gevaarlijke gezondheidsrisico’s te voorkomen. Bent u er nou niet zeker van of uw woning wel of geen asbest bevat, dan kunt u eerst een asbestinventarisatie uit laten voeren. Hierbij wordt er gekeken of een woning of gebouw asbest bevat en als dit zo is, op welke manier dit het beste weg kan worden gehaald. Bent u op zoek naar een gecertificeerd bedrijf die het asbest van uw woning kan verwijderen? Dan bent u bij Milieu Control aan het juiste adres. Bij ons kunt u zowel terecht voor de inventarisatie als voor de asbestsanering. Voor meer informatie over asbest en het laten verwijderen ervan kunt u contact met ons opnemen.