fbpx

Asbestverbod van de baan

Asbestverbod van de baan | Blog | Milieu-Control

Asbestverbod van de baan

Asbest is een materiaal dat tot 1980 veel gebruikt werd in de bouw, na 1980 werd het gebruik van asbest als bouwmateriaal drastisch minder. Dat asbest gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid is pas veel later bekend geworden. Na veel onderzoek heeft de Nederlandse overheid besloten om asbest vanaf 1993 te verbieden. Dit houdt in dat zowel bedrijven als particulieren asbest niet meer mogen (her)gebruiken, bewaren, verkopen, importeren, weggeven of bewerken. Dat asbest schadelijk is en levensgevaarlijk kan zijn bij het inademen is ook door de Europese Unie bevestigd met het gevolg dat er een verbod op het gebruik van asbesthoudende materialen kwam in 2005.

Alhoewel bij de overheid al een tijd gediscussieerd wordt over het verbod van asbesthoudende daken, is het nog niet verboden. Zo waren er plannen om asbest per 2024 te verbieden, maar deze wetvoorstellen zijn momenteel van de baan. Echter lijkt het erop dat er alsnog een verbod op asbesthoudende daken gaat komen in de toekomst.

Welke gevolgen brengt dit mee voor gebouwen met asbesthoudende dakbedekking?

Voor de eigenaren van deze gebouwen betekent dit dat zij de dakbedekking in de toekomst moeten laten verwijderen. Dit geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven en de overheid. Ook al is het dak nog in perfecte staat, de toestand van het dak speelt hier geen rol in. De voornaamste reden is dat asbestdaken op den duur verweren, met als gevolg dat een verweerd asbestdak gevaar kan opleveren voor de leefomgeving. Mede hierdoor wordt er in de toekomst alsnog een verbod verwacht op asbesthoudende daken.

Uw asbestdak laten vervangen of zelf doen?

Of de daken door professionals verwijderd moet worden is afhankelijk van een aantal zaken. Volgens de Rijksoverheid zijn eigenaren zelf verantwoordelijk voor het (laten) verwijderen van hun asbestdak. Zo is het verplicht om een professioneel asbestsaneringsbedrijf in te schakelen wanneer uw asbestdak beschadigd is, het dak groter is dan 35m2, het dak bestaat uit asbesthoudende dakleien of wanneer het asbestdak op een bedrijfspand ligt. Mocht het asbestdak niet aan deze voorwaarden voldoen, dan is het mogelijk om deze zelf te verwijderen. Toch wordt er, in verband met gezondheidsrisco’s, aangeraden dit door professionals te laten doen. De vrijkomende asbestvezels zijn namelijk niet zichtbaar, maar kunnen grote schade opleveren voor de gezondheid. Wanneer deze vezels ingeademd worden kan de desbetreffende persoon hier na enige tijd last van krijgen, maar het kan ook zijn dat de gevolgen pas naar 10 jaar merkbaar zijn.

Asbest kan in nog veel meer materialen of producten verwerkt zijn. Zo werd het vóór 1994 bijvoorbeeld gebruikt in cement, kachels, vloerzeilen of warmhoudplaatjes. Indien u twijfelt of uw dak of woning asbest bevat, dan kunt u gerust contact opnemen met Milieu-Control. Asbestinventarisatie is één van de diensten die wij geregeld uitvoeren. Wij komen graag bij u langs om te bekijken of uw woning asbest bevat. Indien dit het geval is, kunt u direct met één van onze professionals een op maat gemaakt plan opstellen.